Læringsverkstedet overtar Portveien barnehagedrift

Læringsverkstedet overtar Portveien barnehage Hisøy fra 01.09.2017. Nytt navn på barnehagen er Læringsverkstedet Portveien His.

Det vil ikke bli store forandringene for dere foreldre: Vi har de samme ansatte og vil fortsette å være den lille trygge barnehagen som vi alltid har vært! Vårt hovedmål er at alle barna hver dag skal ha noen å leke med, og føle seg inkludert i fellesskapet. Vi mener at det å jobbe med sosial kompetanse - lære barna om hvordan de kan få venner, beholde venner, og hvordan vi kan ordne opp når alt er gått galt - er det viktigste vi kan drive med i barnehagen! Dette blir ekstra fokusert i Læringsverkstedet ved bruk av "hjerteprogrammet". Læringsverkstedet har som mål at vi skal få alle barn til å føle seg verdifulle, og at vi skal få verdens viktigste verdier (som er barna) til å vokse.  

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med Læringsverkstedet! Har dere spørsmål om overgagen kan dere kontakte styrer.

Portveien barnehage His har skiftet navn til Læringsverkstedet Portveien His.