Vårt hovedmål!

.....er at alle barn hver dag skal ha noen å leke med, og føle seg inkludert i felleskapet!

Vi mener at ved å jobbe med vennskap og sosial kompetanse har vi satt det viktigste i fokus: At barna lærer seg hvordan man får en venn, hvordan man oppfører seg som en venn og hvordan man beholder en venn.

"Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhand-ling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. På den andre siden kan makt og utestenging i leken hindre vennskap og gode relasjoner." (Rammeplan for barnehagen)

Vi jobber hele tiden med leken og lekemiljøet i barnehagen. Når barna er i konflikter hjelper vi med å finne løsninger, og oppmunterer også de eldre barna til å i fellesskap løse problemene. Selv om vi ikke har de store mobbeproblemene i barnehagen nå, er det likevel svært viktig å ha en plan for hvordan vi vil håndtere slike konflikter slik at både offeret og mobberen kan få en god vei videre.

handlingsplan mot mobbing