SE! - det magiske ordet!

Undring og undersøking av alt mulig er alfa og omega for å forstå og oppleve verden vi lever i! Dette gjelder helt i fra vi er født og livet ut.

I Portveien barnehage vil vi ta aktivt del i barnas undersøkelser og oppdagelser! Vi vil være lydhøre og la barna være medvirkere i hva vi jobber med. Dette innebærer at det temaet vi voksne egentlig hadde tenkt å jobbe med på en spesiell måte faktisk får en litt annen vinkling. Det handler om å ta barna på alvor og være åpne for deres innspill!