Barnehageplass til ditt barn? Vi har ledige plasser!

Vårt hovedopptak til august er 1. mars hvert år. Utover dette tar vi inn barn hele året dersom vi har ledige plasser. Vi har nå 2 ledige plasser for barn under og over 3 år.

Vårt hovedmål!

.....er at alle barn hver dag skal ha noen å leke med, og føle seg inkludert i felleskapet!

Nyheter