Barnehageplass til ditt barn?

Vårt hovedopptak til august er 1. mars hvert år. Utover dette tar vi inn barn hele året dersom vi har ledige plasser.

Vårt hovedmål!

.....er at alle barn hver dag skal ha noen å leke med, og føle seg inkludert i felleskapet!